Cho thuê

Danh sách BĐS Cho thuê

ngũ hành sơn, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 2 Tầng Đường Tôn Thất Thiệp, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 2 Tầng Đường Tôn Thất Thiệp, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Đường Tôn Thất Thiệp, ngũ hành sơn, đà nẵng

 • 200 m2
 • 2 phòng ngủ

ngũ hành sơn, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 2 Tầng Đường An Thượng 33, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 2 Tầng Đường An Thượng 33, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Đường An Thượng 33, ngũ hành sơn, đà nẵng

 • 200 m2
 • 3 phòng ngủ

ngũ hành sơn, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Đường Đa Mặn 7, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Đường Đa Mặn 7, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Đường Đa Mặn 7, ngũ hành sơn, đà nẵng

 • 375 m2
 • 5 phòng ngủ

sơn trà, đà nẵng căn hộ cao cấpCHO THUÊ CĂN HỘ TẠI ĐƯỜNG PHƯỚC TRƯỜNG 9, SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG

CHO THUÊ CĂN HỘ TẠI ĐƯỜNG PHƯỚC TRƯỜNG 9, SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG

Đường Phước Trường 9, sơn trà, đà nẵng

 • 40 m2
 • 1 phòng ngủ

sơn trà, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Đường Hoàng Sỹ Khải, Sơn Trà, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Đường Hoàng Sỹ Khải, Sơn Trà, Đà Nẵng

Đường Hoàng Sỹ Khải, sơn trà, đà nẵng

 • 240 m2
 • 4 phòng ngủ

sơn trà, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Phước Trường 9, Sơn Trà, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Phước Trường 9, Sơn Trà, Đà Nẵng

Đường Phước Trường 9, sơn trà, đà nẵng

 • 300 m2
 • 5 phòng ngủ

ngũ hành sơn, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 4 Tầng Đường Dương Khuê, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 4 Tầng Đường Dương Khuê, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Đường Dương Khuê, ngũ hành sơn, đà nẵng

 • 400 m2
 • 5 phòng ngủ

sơn trà, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Đường Đinh Thị Hòa, Sơn Trà, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Đường Đinh Thị Hòa, Sơn Trà, Đà Nẵng

Đường Đinh Thị Hòa, sơn trà, đà nẵng

 • 270 m2
 • 3 phòng ngủ

ngũ hành sơn, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 2 Tầng Đường Tùng Thiện Vương , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 2 Tầng Đường Tùng Thiện Vương , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Đường Tùng Thiện Vương, ngũ hành sơn, đà nẵng

 • 180 m2
 • 4 phòng ngủ