nhà phố

Danh sách nhà phố

sơn trà, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 2 Tầng Đường Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 2 Tầng Đường Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng

Đường Ngô Quyền, sơn trà, đà nẵng

 • 200 m2
 • 3 phòng ngủ

ngũ hành sơn, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 4 Tầng Khu K38, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 4 Tầng Khu K38, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Đường Lê Quang Đạo, ngũ hành sơn, đà nẵng

 • 350 m2
 • 4 phòng ngủ

ngũ hành sơn, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 2 Tầng Đường Trần Văn Thành, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 2 Tầng Đường Trần Văn Thành, Đà Nẵng

Đường Trần Văn Thành, ngũ hành sơn, đà nẵng

 • 140 m2
 • 3 phòng ngủ

sơn trà, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 3 Tầng View Đẹp Đường Nguyễn Duy Hiệu, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 3 Tầng View Đẹp Đường Nguyễn Duy Hiệu, Đà Nẵng

Đường Nguyễn Duy Hiệu, sơn trà, đà nẵng

 • 160 m2
 • 3 phòng ngủ

hải châu, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Đường Nguyễn Lộ Trạch, Hải Châu, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Đường Nguyễn Lộ Trạch, Hải Châu, Đà Nẵng

Đường Nguyễn Lộ Trạch, hải châu, đà nẵng

 • 300 m2
 • 4 phòng ngủ

ngũ hành sơn, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Đường Trần Văn Dư, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Đường Trần Văn Dư, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Đường Trần Văn Dư, ngũ hành sơn, đà nẵng

 • 210 m2
 • 3 phòng ngủ

sơn trà, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Đường Vũng Thùng 3, Sơn Trà, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Đường Vũng Thùng 3, Sơn Trà, Đà Nẵng

Đường Vũng Thùng 3, sơn trà, đà nẵng

 • 360 m2
 • 3 phòng ngủ

ngũ hành sơn, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Khu K38, Lê Quang Đạo, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Khu K38, Lê Quang Đạo, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Đường Lê Quang Đạo, ngũ hành sơn, đà nẵng

 • 250 m2
 • 2 phòng ngủ

ngũ hành sơn, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 2 Tầng Đường Phan Tứ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 2 Tầng Đường Phan Tứ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Đường Phan Tứ, ngũ hành sơn, đà nẵng

 • 160 m2
 • 3 phòng ngủ