nhà phố

Danh sách nhà phố

ngũ hành sơn, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 2 Tầng Đường Tôn Thất Thiệp, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 2 Tầng Đường Tôn Thất Thiệp, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Đường Tôn Thất Thiệp, ngũ hành sơn, đà nẵng

 • 200 m2
 • 2 phòng ngủ

ngũ hành sơn, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 2 Tầng Đường An Thượng 33, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 2 Tầng Đường An Thượng 33, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Đường An Thượng 33, ngũ hành sơn, đà nẵng

 • 200 m2
 • 3 phòng ngủ

ngũ hành sơn, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Đường Đa Mặn 7, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Đường Đa Mặn 7, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Đường Đa Mặn 7, ngũ hành sơn, đà nẵng

 • 375 m2
 • 5 phòng ngủ

sơn trà, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Đường Hoàng Sỹ Khải, Sơn Trà, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Đường Hoàng Sỹ Khải, Sơn Trà, Đà Nẵng

Đường Hoàng Sỹ Khải, sơn trà, đà nẵng

 • 240 m2
 • 4 phòng ngủ

sơn trà, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Phước Trường 9, Sơn Trà, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Phước Trường 9, Sơn Trà, Đà Nẵng

Đường Phước Trường 9, sơn trà, đà nẵng

 • 300 m2
 • 5 phòng ngủ

ngũ hành sơn, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 4 Tầng Đường Dương Khuê, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 4 Tầng Đường Dương Khuê, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Đường Dương Khuê, ngũ hành sơn, đà nẵng

 • 400 m2
 • 5 phòng ngủ

sơn trà, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Đường Đinh Thị Hòa, Sơn Trà, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 3 Tầng Đường Đinh Thị Hòa, Sơn Trà, Đà Nẵng

Đường Đinh Thị Hòa, sơn trà, đà nẵng

 • 270 m2
 • 3 phòng ngủ

ngũ hành sơn, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 2 Tầng Đường Tùng Thiện Vương , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 2 Tầng Đường Tùng Thiện Vương , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Đường Tùng Thiện Vương, ngũ hành sơn, đà nẵng

 • 180 m2
 • 4 phòng ngủ

ngũ hành sơn, đà nẵng nhà phốCho Thuê Nhà Phố 2 Tầng Đường Phan Tứ , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Cho Thuê Nhà Phố 2 Tầng Đường Phan Tứ , Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Đường Phan Tứ, ngũ hành sơn, đà nẵng

 • 160 m2
 • 2 phòng ngủ